Klubbens ledelse, Præsidiet

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 1 vicepræsident, der året efter bliver præsident for klubben. Hvert andet vælges en skatmester, der sidder for 2 år, og  i mellemliggende år vælges en sekretær for klubben.

Præsidiet afholder møde efter behov, ca. hver anden måned og varetager følgende opgaver:

Præsidenten,   Ruth Gräs
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Hun leder præsidiemøderne. Hun har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.

Vicepræsidenten, Grete Tidemann Dahl
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Pastpræsidenten, Birthe Gøtzsche
Er sidste års præsident og støtter præsidenten og præsidiet.

Skatmesteren, Karin Nørskov Sørensen
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Sekretæren, Grete Bækgaard Thomsen
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.